Blog


2016-12-12
INTEKENAARS TEMA: Die BRUID (10 maande)


INTEKENAARS TEMA: Die BRUID (10 maande)

 

BESKRYWING

Een van ons grootste vrae is: Hoe kan ek God se stem hoor? Hierdie BRUIDS-REEKS help om God te hoor sê: Ek was nog altyd lief vir jou!

(‘N STUDIE waarin jou diepste menslike verlange skielik SINVOL word, en vrae soos, ‘waarom vlieg die tyd so? beantwoord word)

 

In ‘n baie insiggewende studie, openbaar Hanna Hurnard in haar boek, Hind’s feet on high places, die verstommende ooreenkoms tussen die geslote ‘Bruidstuin’ in Hooglied 4:12 en die baie bekende ‘Vrugte van die Gees’ in Galasiërs 5:22. Hannah het myn’s insiens, op ‘n juweel afgekom wat vir die soekende Bruid, ‘n verrassende vars insig gee in God as die outeur van LIEFDES-briewe, LIEFDES-verhale en LIEFDES -geheime! Sy ontdek onder andere hoe GRANAAT, die eerste boom in die Hooglied tuin, ooreenstem met LIEFDE, die eerste vrug van die Gees in Galasiërs.

Hoe HENNA (2de boom) die BLYDSKAP vrug (2de vrug) openbaar en hoe NARDUS (3de boom) die vrug van VREDE (3de vrug) bevestig! (En so die res van die bome en vrugte).

Tesame met Hannah se Liefdes-openbaring, het ek die twaalf antieke Joodse stappe van die huwelik en die Hebreeuse alfabet bestudeer. Ook ek het op ‘n skat afgekom.

Nie net is daar ‘n verstommende openbaring tussen Hooglied se bome en die Vrugte van die Gees nie maar die geheim verdiep wanneer hierdie huwelikstappe en die Hebreeuse alfabet daarmee saam bestudeer en in verband gebring word.

Wat hierdie studie meesterlik openbaar is Vader, (LIEFDE sélf)  met ‘TYD’ stewig in Sy hand. Van Genesis tot vandag verstaan jy  skielik Vader se DOEL met die mens (Bruid) vanuit Sy wese as LIEFDE self! Jy verstaan waarom jy SLEGS Bruid kan wees nadat Jesus aan die kruis móés sterf. Jy verstaan Jesus se laaste uitroep aan die kruis en jy verstaan waarom ons nóú vir ons Bruidegom wag.

Jou en my diepste VERLANGENS word skielik SINVOL!

Wil jy saam met my hierdie openbaring bestudeer? My ervaring is dat, aangesien dit ‘n enorme hoeveelheid inligting en nuwe openbaring behels ‘n stukkie-vir-stukkie benadering die beste is. Dit maak die 10-maand reeks uiters effektief.

 

WAT KAN JY VERWAG?

Vir ‘n tydperk van 10 maande, ontvang jy elke maand ‘n A6 grootte boekie en ‘n gepaardgaande olie. Jy geniet ‘n volle maand tydperk met EEN boom, EEN vrug, EEN stap en EEN alfabet letter. Uitstekende materiaal vir Bybelstudiegroepe.

 

Hier is ‘n voorbeeld van maand 1 en 2:

 

Maand 1: Boek 1 met volledige openbaring rakende -

Hooglied tuin: Granaat

Vrug van die Gees: Liefde

Huwelikstap: Vader soek ‘n Bruid

Alfabet: Alef (Beteken Vader)

 

Maand 2: Boek 2 met volledige openbaring rakende -

Hooglied tuin: Henna

Vrug van die Gees: Blydskap

Huwelikstap: Bruids-Prys word bepaal

Alfabet: Beth

 

Om in te skryf:

Kliek hier vir Inskrywingsvorm vir een van 2 opsies

 

Vir meer navrae kontak ons gerus by 0744590080 of stuur ‘n epos aan info@myrrh.co.za