Blog


2017-02-13
STROME IN DIE DORSLAND: ‘n SALWINGSOLIE vir FINANSIES


STROME IN DIE DORSLAND: ‘n SALWINGSOLIE vir FINANSIES

1 Johannes 2:27 sê: “Die SALWING leer jou aangaande ALLE DINGE ...”

 

In Jesaja 41:18-20 sê God dat Hy 7 bome plant én waterstrome voorsien waar daar slegs DOR LAND is!

Vers 20 beskryf die SLEUTEL vir ons finansies:

“... sodat hulle almal saam kan SIEN en BEKEN en OPMERK en VERSTAAN dat die hand van die HERE dit gedoen het en die Heilige van Israel dit geskape het”.

 

STROME in die Dorsland SALWINGSOLIE is ‘n mengsel van hierdie 7 bome. ‘n Salwingsreuk wat jou vandag herinner aan HOM, jou VOORSIENER.

 

IEST PRAKTIES

PRAAT met jou geld! Sê hardop dat God jou WIL ‘prosper’!

Roep die dinge wat nognie bestaan nie asof dit bestaan (Romeine 4:17)

Laat die REUK van hierdie 7 bome jou herinner dat jy in alles voorsien is!

 

GEBED: Dankie Vader dat U Woord nie ledig na U terugkeer wat sê dat U strome voorsien in ons dor lande nie!