Blog


2017-02-21
ARISE salwings olie - ‘n Nuwe lewe is oppad!


ARISE salwings olie

‘n Nuwe lewe is oppad!

Elkeen van die olies in die ARISE salwingsolie mengsel het profetiese betekenisse wat op Jesaja 60:1-3 se beloftes dui. Ek haal graag die Amplified vertaling aan:

“Arise [from spiritual depression to a new life], shine [be radiant with the glory and brilliance of the Lord]; for your light has come, And the glory and brilliance of the Lord has risen upon you. “For in fact, darkness will cover the earth and deep darkness will cover the peoples; But the Lord will rise upon you [Jerusalem] And His glory and brilliance will be seen on you. Nations will come to your light, And kings to the brightness of your rising.”

 

Die mengsel bestaan uit:

Kaneel -, Nardus -, Kassie -, Koljander -, Lemongrass - en Tangarine essensiële olies. Die betekenisse is as volg, soos aangedui op die proklamasiekaart:

Cinnamon – To be upright and holy! (Ex 30:23) Represents ‘TO ARISE’

Spikenard - Meaning LIGHT and genuine oil; (John 12:3); Represents ‘TO SHINE’

Cassia – To bow the head in worship; (Ex 30:23); Represents ‘The GLORY of the LORD upon you’

Coriander – Meaning ‘manna’ or God’s revealed Word! (Ex 16:31); Represents ARISING with the SWORD of the WORD in your hand’

 

Lemongrass – en Tangarine essensiële is bygevoeg vir hul uitstekende terapeutiese waarde as anti-depressante. Dit is juis die Amplified vertaling wat sê dat ons uit ‘n geestelike depressie na ‘n nuwe lewe moet verrys! God versorg ons op alle vlakke en daarom is die gebruik van Arise salwingsolie bedoel om ons geestelik, emosioneel en fisies uit te lig en die salwing van ‘n nuwe lewe aan te gryp!

Verder is dit my persoonlike oortuiging dat ons as Christene deur die afgelope jare van groot uitdagings baie van ons lewensvreugde verloor het! Kan jy daarmee vereenselwig?

Kan jy jou ‘n lewe voorstel vol van die vreugde van die Here wat onder geen druk swig nie. ‘n Vreugde wat so groot en so kragtig is dat dit alle slegte nuus, alle uitdagings omdraai in Goddelike doelstellings! Jy kan! Jesjaja 60 belowe dit!

Mag hierdie salwingsolie jou profeties voorberei vir ‘n kragtige núwe salwing. Vir die salwing van ‘n NUWE LEWE waarin jy die Lig, die krag en die briljansie van God se heerlikheid uitstraal!